ab nahin aakash se yeh…

ab nahin aakash se yeh…

Source: Akhil Bharatiya Janvadi Mahila Samiti

Location: Lucknow, Uttar Pradesh

Language: Hindi

Artist: Narendra