khamoshi aur nahi…

khamoshi aur nahi…

Source: Jagori

Artist: Kamla Bhasin, Bindiya Thapar

Location: New Delhi, Delhi

Language: Hindi